تغییر رنگ و فونت متن استوری اینستاگرام

اگر ساعت هایی از روز را در اینستاگرام می گذرانید، حتما متوجه شده اید که کاربران از استوری به تعداد دفعات زیادی استفاده می کنند، اما در بین آن ها استوری هایی را مشاهده خواهید کرد که متن ان ها از فونت و رنگ جذابی برخوردار است، همین سبب می شود تا استوری شخص برای....