خرید مستقیم از ترکیه تحویل در ایران

خرید مستقیم از ترکیه درمیان ایرانیان رواج گسترده ای داشته است. ترکیه بعنوان همسایه ایران از موقعیت جغرافیایی استراتژیک عالی بهره می ­برد و فعالیت های تجاری دریایی، هوایی و زمینی توسعه یافته و مقرون به صرفه ای در مقایسه با دیگر کشورها دارد و خرید از ترکیه و ارسال به ایران به سهولت و....