داستان مهندس نرم‌ افزاری که در پارکینگ گوگل زندگی می کند

چگونه میتوان پول پس انداز کرد زمانیکه “برندُن” ۲۳ ساله در اواسط ماه می از ماسا چوست به Bay Area رفت تا کار خود را به‌ عنوان یک مهندس نرم‌ افزار در گوگل شروع نماید، گزینه‌ های گوناگونی برای انتخاب محل سکونتش داشت. شاید افراد دیگری که جای او بودند ترجیح می‌ دادند در یک....