داستان های موفقیت فِراری

داستان های موفقیت فِراری ماشین فراری نه تنها به خاطر ماشین‌های اسپرت لوکس و ماشین‌های مسابقه حیرت آور فرمول ۱™، بلکه برای قدرت، شتاب و لذتی که رانندگانش تجربه می ‌کنند، برند شناخته شده است. در اینجا قرار است داستان موفقیت شگفت انگیز انزو فراری را برای شما می گوییم! انزو فراری، متولد ۱۸۹۸، همیشه....