دانلود سریال های جدید خارجی

سریال های خارجی یک مجموعه پی در پی یا به گونه ای دنباله دار است که بصورت فصل به فصل یا قسمت به قسمت منتشر می شوند. سریال های خارجی متن اصلی داستان را در بر می گیرند تا بتوانند با این کار مخاطبان خود را که به‌صورت فصلی و دوره‌ ای این مجموعه را پیگیری می‌....