درآمد یک فروشگاه اینترنتی حدودا چقدر است؟ (بررسی 2 نمونه واقعی)

درآمد یک فروشگاه اینترنتی حدودا چقدر است؟ (بررسی 2 نمونه واقعی) همیشه قبل از شروع هر کاری، یکی از اولین سؤالاتی که می‌پرسیم این است که: درآمدش چقدر است؟ تا یک دو دوتا چهارتا نکنیم، دلمان راضی نمی‌شود، آن را شروع کنیم. حق هم داریم؛ چون حتی اگر نخواهیم هزینه مالی هم کنیم، زمان مان....