درس هایی از شکست که موجب موفقیت کسب و کار مان خواهد شد

موفقیت کسب و کار شکست در کسب و کار و تجارت، پایان دنیا نیست، بلکه می تواند آغازی برای موفقیت در کسب و کارمان باشد. در این مقاله چند مورد وجود دارد که می توانیم با استفاده از آنها متوجه شویم که کسب و کار مان شکست می خورد یا خیر! اگر تفکر ما قدیمی....