دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه

دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه استفاده از دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه به معنای رها کردن کار و تلاش نیست بلکه کار و کوشش و طلب روزی حلال باید همیشه باشد. لازم است قبل از شروع کسب درآمد، حالا کسب درآمد از اینترنت باشد و یا کسب درآمد از کار بیرون و مغازه،....

دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه

دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه استفاده از دعای افزایش کسب درآمد و سرمایه به معنای رها کردن کار و تلاش نیست بلکه کار و کوشش و طلب روزی حلال باید همیشه باشد. لازم است قبل از شروع کسب درآمد، حالا کسب درآمد از اینترنت باشد و یا کسب درآمد از کار بیرون و مغازه،....