دلایل و راه های بیرون آمدن از منطقه امن در روابط چیست؟

دلایل و راه های بیرون آمدن از منطقه امن در روابط چیست؟ زمانی که ماه های اولیه رابطه تان با طرف مقابلتان را در شهر گزراندید، در تمام نقاط شهر با یکدیگر قرار گذاشتید و با همدیگر کلی ماجراجویی کردید، حالا زمان زیادی است که با یکدیگر بوده اید و ممکن است که وارد یک....