دومین قدم کسب و کار اینترنتی در منزل چیست ؟

دومین قدم کسب و کار اینترنتی طراحی و ساخت وب سایت می باشد ,  شماره کار در منزل اینترنتی و آنلاین برای خودتان راه اندازی کرده باشید باید یک وب سایت برای کسب و کار خود را اندازی کنید . داشتن وب سایت برای کسب و کار اینترنتی بسیار مهم و ضروری می باشد ,  که در این بخش....