دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال در تیم‌های فنی

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال در تیم‌های فنی آیا به عنوان بازاریاب دیجیتال مشغول به فعالیت هستید و می‌خواهید به عضوی فعال در بازار فناوری تبدیل شوید؟ شما در حین اجرای راهبردهای دیجیتال مارکتینگ، به عنوان بازاریاب محتوا عمل نموده و نیازمند تفکر خلاقانه و برقراری ارتباط مؤثر هستید. این کار خیلی هم ساده نیست.....