رازهای یک فروشنده حرفه ای – فروش

انجام فروش با سه مرحله کلیدی دوستان عزیز سایت آگاه باشیم در مقاله های قبلی رازهای فروشنده حرفه ای به مواردی مانند پیگیری درست و شناسایی مشکل مشتریان به طور مفصل پرداختیم. اکنون در این مقاله می خواهیم بیشتر در مورد خود فرایند فروش و مراحل آن صحبت کنیم. از دید مشتری فروش دارای سه....