راهنمای انتخاب مدل کسب و کار

راهنمای انتخاب مدل کسب و کار وقتی وارد کسب و کار شدید گاهی  رقابت آنقدر شما را در تنگنا قرارمی‌دهد که به تمام روش‌های بردن فکر  می‌کنید. بدنبال امکانات با کمترین هزینه و فضاهایی با بیشترین مشتری  می‌روید. چون سود مهم‌ترین مسئله است. دردنیای  تکنولوژی، فضای مجازی یکی از گزینه‌هایی است که خواسته‌های شمارا به....