راهنمای تصویری انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی استور

راهنمای تصویری انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی استور هیچ کس نمی‌تواند به محبوبیت و تسلط فروشگاه Google Play در حوزه برنامه‌ها و نرم افزارهای تلفن همراه شک کند. در پلی استور تقریبا 2.8 میلیون برنامه وجود دارد و تقریبا 3739 برنامه روزانه در آن منتشر می‌شود. اعدادی از این قبیل ثابت می‌کنند که چرا پلی....

راهنمای تصویری انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی استور

 راهنمای تصویری انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی استور عناوین مقاله   هیچ کس نمی‌تواند به محبوبیت و تسلط فروشگاه Google Play در حوزه برنامه‌ها و نرم افزارهای تلفن همراه شک کند. در پلی استور تقریبا 2.8 میلیون برنامه وجود دارد و تقریبا 3739 برنامه روزانه در آن منتشر می‌شود. اعدادی از این قبیل ثابت می‌کنند....