راهنمای فروش تلفنی؛ ۲۵ نکته برای تبدیل شدن به کارشناس فروش حرفه‌ای

راهنمای فروش تلفنی؛ ۲۵ نکته برای تبدیل شدن به کارشناس فروش حرفه‌ای فناوری و روان‌شناسی در فروش نقش ویژه‌ای دارند. فروشنده با کمک این دو عامل در رقابت فروش، پیروز می‌شود. پس با فناوری به روش شناسی مدرن فروش دسترسی پیدا می‌کنیم. با روانشناسی فروش هم آماده متقاعد نمودن خریداران سرسخت می‌شویم، چون شرایط روانی....