راه هایی کلیدی برای بیدار ماندن در شب

چگونه شب ها بیدار بمانیم؟! قطعا خواب خوب و به اندازه نقش مهمی در سلامت افراد دارد. این تاثیرات زمانی خود را نشان می دهد که به موقع بخوابیم و سحرخیز باشیم. بیشترین اثرات مثبت سحرخیزی زمانی رخ خواهد داد که حتما زمان مناسبی را برای خواب خود در نظر بگیرید و به موقع بخوابید.....