راه های جهش در شغل و تجارت از زبان برایان تریسی – قسمت اول

ایجاد جهش در شغل و تجارت از زبان برایان تریسی انسان چگونه می تواند کارهای خارق العاده انجام دهد؟ نقش قانون در زندگی بشر، بر اساس قانون علت و معلول بنا شده است. این قانون پولادین سرنوشت انسان است. بر اساس قانون علت و معلول، برای هر معلولی علتی وجود دارد. بر اساس این قانون....

راه های جهش در شغل و تجارت از زبان برایان تریسی – قسمت دوم

در قسمت قبلی این مقاله در مورد راه های پیشرفت و رسیدن به اهداف در کسب و کار، قانون ۲۰۸۰، اهمیت آموزش و کسب مهارت صحبت کردیم. اکنون قصد داریم ادامه مطالب را برای شما عزیزان شرح دهیم. با ما همراه باشید. اصل سوم – ارتباطات نحوه برقراری ارتباط با مردم امری بسیار مهم است. چون در حقیقت مردم....

راه های جهش در شغل و تجارت از زبان برایان تریسی – قسمت پایانی

در قسمت اول و دوم این مقاله به شرح عوامل ایجاد جهش در شغل و تجارت پرداختیم. در ادامه می خواهیم این مبحث را به پایان برسانیم. با ما همراه باشید. اصل ششم – مثبت اندیشی مثبت اندیشی به معنی توانایی حفظ اعتماد به نفس و خوش بین باقی ماندن در فراز و نشیب های کار و زندگی است. این دقیقا همان توانایی....