روشهای موثر برای بهبود قدرت بیان توسط قانون جذب

۱۴ روش موثر برای افزایش قدرت بیان بالا آمارها به این واقعیت اشاره دارند که تقریباً ۸۵ درصد از موفقیت ما در زندگی، مستقیماً به مهارت های ارتباطی مان به ویژه قدرت بیان مربوط می شوند. یعنی فرقی نمی کند چقدر بلندپرواز، چقدر اهل پشتکار یا چقدر تحصیل‌ کرده باشیم؛ اگر مهارت های ارتباطی صحیح....