روش ساختن ایده های ماندگار – قسمت سوم

ساختن ایده های خلاقانه کسب و کار همراهان، در قسمت اول و دوم این مقاله در مورد روش ساختن ایده های خلاقانه و ماندگار، عوامل ماندگار کردن ایده ها و … صحبت کردیم. در ادامه به اطلاعات تکمیلی در این زمینه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. معتبر بودن ایده منظور از معتبر بودن ایده این است: باید ایده....