زندگی فریلنسری و مزایا و مشکلات آن

داستان از جایی شروع شد که فرزاد فریلنسر باخودش فکر می‌کرد چه گناهی کرده که شغلش هنوز ناشناخته است و کسی کلمه‌ی فریلنسر را هیچ جا نشنیده است. تا این‌که یک روز تصمیم گرفت یک تحقیق درست و درمان در مورد این‌که فریلنسر(freelancer) کیست؟ و مزایای فریلنسری چیست؟ انجام دهد، چند تا کپی از رویش بگیرد و....