زندگی فریلنسری و ویروس کرونا: ۵ باور نادرست

 زندگی فریلنسری و ویروس کرونا: ۵ باور نادرست همه گیری ویروس کرونا روی زندگی همه مشاغل از جمله فریلنسرها تاثیر فراوانی دارد. به اعتقاد یکی از اساتید روزنامه نگاری: «قرنطینه برای فریلنسرها مثل یک نسیم خوشایند است؛ چون آنها به انزوا عادات دارند». در نگاه اول به نظر می رسد او اشتباه نکرده چون اغلب....