سایت یا اپلیکیشن ؟ کدام یک برای کسب و کارتان اولویت دارد؟

سایت یا اپلیکیشن ؟ کدام یک برای کسب و کارتان اولویت دارد؟ تمام دنیا به لحاظ دیجیتالی در حال رشد و توسعه است. تمامی کسب و کارها هم درگیر این فرایند هستند. در این بین این پرسش مطرح می‌شود که برای کسب و کارتان، طراحی سایت مناسب است یا طراحی اپلیکیشن یا هر دو یا....