سایر فریلنسرها دشمن شما محسوب نمی‌شوند…

سایر فریلنسرها دشمن شما محسوب نمی‌شوند… آیا به دلیل اینکه نمی‌خواهید مشتریان خود را از دست بدهید از فریلنسرهای دیگر دوری می‌کنید؟ در این صورت اشتباه بزرگی مرتکب خواهید شد! سایر فریلنسرها به عنوان دشمن شما محسوب نمی‌شوند. آنها در حقیقت، بهترین دوستان جدید شما هستند. دلایلی وجود دارند که به موجب آن باید به....