سرمایه‌گذاران فرشته از کسب‌وکار شما چه چیزهایی می‌خواهند؟

سرمایه‌گذاران فرشته از کسب‌وکار شما چه چیزهایی می‌خواهند؟ چه چیزی باعث جالب بودن یک کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران فرشته می‌شود؟ آنان به دنبال چه هستند؟ بخش اول: سرمایه‌گذاران فرشته از کسب‌وکار شما چه می‌خواهند؟ ۱- ما می‌خواهیم به این باور برسیم که تجارت شما بازار مستعدی دارد که بر اساس نیاز بازار و راه‌حل شما اداره....