سیستم همکاری در فروش (افیلیت مارکتینگ) چیست و چگونه می‌توانید آن را شروع کنید

سیستم همکاری در فروش (افیلیت مارکتینگ) چیست و چگونه می‌توانید آن را شروع کنید تصور کنید شما در نیمه‌های شب بیدار شوید و مجبور باشید که به سرکار بروید. اینکه هیچ‌ کسی در آن ساعت در خیابان نیست ممکن است موجب وحشت شما شود. به نظرتان اینکه بتوانید بدون توجه به زمان و مکان در....