صفحه “درباره من” یا “پروفایل” عالی برای یک فریلنسر حاوی چه محتوایی است؟

صفحه “درباره من” یا “پروفایل” عالی برای یک فریلنسر حاوی چه محتوایی است؟ آیا زندگی فریلنسری را انتخاب کرده‌اید؟ پس باید بدانید که نوشتن برای خودتان با نوشتن برای کارفرما و مشتری، فرق دارد. فریلنسرها ورای کاری که انجام می‌دهند؛ یک برند محسوب می‌شوند. پس باید این برند را در صفحه درباره من (About) یا....