صفر تا صد آموزش افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش)

قبل از اینکه به سراغ آموزش افیلیت مارکتینگ بپردازیم باید بدانیم افیلیت مارکتینگ چیست، افیلیت مارکتینگ یا همان همکاری در فروش یکی از روش‌های بازاریابی عملکرد محور است که در آن تبلیغ دهنده هزینه تبلیغات را در ازای یک عمل مشخص و از پیش تعیین شده (مانند فروش محصولش) به بازاریاب پرداخت می‌کند. این نوع از....

صفر تا صد آموزش افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش)

قبل از اینکه به سراغ آموزش افیلیت مارکتینگ بپردازیم باید بدانیم افیلیت مارکتینگ چیست، افیلیت مارکتینگ یا همان همکاری در فروش یکی از روش‌های بازاریابی عملکرد محور است که در آن تبلیغ دهنده هزینه تبلیغات را در ازای یک عمل مشخص و از پیش تعیین شده (مانند فروش محصولش) به بازاریاب پرداخت می‌کند. این نوع از....