عکاسی صنعتی با عکاسی تبلیغاتی چه تفاوتی دارند؟

عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی برخلاف تصور بسیاری از افراد، با هم تفاوت‌هایی دارند. معمولاً افراد فکر می‌کنند این دو نوع عکاسی شبیه به یکدیگر هستند. اما باید بدانید که هدف عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی با یکدیگر متفاوت است. هرچند می‌توان گفت که عکاسی تبلیغاتی به نوعی زیرمجموعه عکاسی صنعتی است. هر کارفرمایی باید....