فروش محصولات هنری در سایت و اینستاگرام

فروش محصولات هنری در سایت و اینستاگرام اگر پای درد دل یک هنرمند نشسته باشید، احتمالا متوجه وضع نابسامان بعضی از ‌آن‌ها می‌شوید. با عشق و علاقه آثار هنری خلق می‌کنند، اما گاهی با عدم استقبال افراد جامعه روبرو می‌شوند. این موضوع هم از نظر روحی این افراد را دچار مشکل می‌کند، هم مادی! این....