فریلنسرها چگونه می‌توانند با مخاطرات و ناامنی‌ها مقابله کنند؟

فریلنسرها چگونه می‌توانند با مخاطرات و ناامنی‌ها مقابله کنند؟ اگر فریلنسرها بتوانند بر ناامنی‌هایی که در مسیرشان به سوی موفقیت ظاهر می‌شود غلبه کنند، طعم پیروزی در زندگی آنان شیرین‌تر خواهد شد. نیم نگاهی به زندگی یک فریلنسر بیاندازید: اینگونه به نظر می‌رسد که فریلنسرها کمتر از کارمندان تمام وقت کار می‌کنند، زیاد می‌خوابند، و....