فریلنسر شوید؛ 15 کاری که می‌توانید به صورت فریلنس انجام دهید!

امروز کسب درآمد شبیه یک جنگ شده است و هر کسی با سلاحی متفاوت در این کشمکش حضور پیدا می کند. یک نفر کارمندی می کند، دیگری فروشگاه می زند، برخی به دنبال کار آفرینی و ایجاد یک استارت آپ هستند و در نهایت عده ای، دورکاری و سایر شیوه ها را برای گذران زندگی انتخاب می....