فریلنسر کیست و یعنی چه؟ فریلنسینگ چیست؟

فریلنسر کیست و یعنی چه؟ فریلنسینگ چیست؟ این روزها واژه فریلنسر (Freelancer) و فریلنسینگ را زیاد می‌شنویم، اما شاید برای شما که گاهی کارهای پروژه‌ای می‌کنید یا دوست دارید این کارها را انجام دهید، این سوال پیش آمده باشد که “تعریف دقیق فریلنسرینگ چیست؟” و آیا شما هم در این گروه از شاغلین قرار دارید....