فریلنسر

فریلنسر فریلنسر فردی است که بر اساس هر شغل یا هر وظیفه‌ای، معمولاً برای کار کوتاه‌مدت درآمد کسب می‌کند. یک فریلنسر کارمند یک شرکت نیست؛ بنابراین ممکن است آزاد باشد که مشاغل مختلف را به طور هم‌زمان توسط افراد یا شرکت‌های مختلف انجام دهد؛ مگر اینکه به طور قراردادی متعهد به کار انحصاری تا تکمیل....

فریلنسر

سایت‌های فریلنسری مانند سایت حامی ورکس هستند. این سایت که یکی از بهترین سایت های فریلنسری ایرانی است. فریلنسر فردی است که بر اساس هر شغل یا هر وظیفه‌ای، معمولاً برای کار کوتاه‌مدت درآمد کسب می‌کند. یک فریلنسر کارمند یک شرکت نیست؛ بنابراین ممکن است آزاد باشد که مشاغل مختلف را به طور هم‌زمان توسط....

فریلنسر کیست؟ چگونه فریلنسر شویم؟

فریلنسر کیست؟ چگونه فریلنسر شویم؟ امروز می‌خواهیم درباره افرادی صحبت کنیم که به اصطلاح، «خودشان، آقای خودشان هستند». این قشر از نیروی کار، فریلنسر (Freelancer) یا آزادکار نام دارند. فریلنسرها معمولاً هر زمان که بخواهند کار می‌کنند که خب، این خودش نوعی مزیت به حساب می‌آید. با این حال، در فریلنسینگ یا آزادکاری هم همیشه وضع گل‌و‌بلبل نیست....