قوانینی که میلیونرها باید از آن پیروی کنند

قوانینی که میلیونرها باید از آن پیروی کنند بسیاری از انسان‌ها از سرتاسر جهان در مورد راه‌های میلیونر شدن سوال می‌پرسند. آنها از هر رده سنی با پیشینه‌، مذهب و رنگ پوست‌های مختلف هستند. بطور کلی، آنها پول را بعنوان منبعی برای رسیدن به رویاهایشان می‌بینند. هرچند بیشتر این افراد دوست ندارند بی دلیل پول....