قوانین موفقیت دکتر فیل که هرکسی را به موفقیت نزدیک می کند

۹ مورد از کلیدی ترین قوانین موفقیت دکتر فیل آقای فیل مک گراو که به نام دکتر فیل مشهور است. او نویسنده، روان شناس و مجری موفق برنامه های تلویزیونی در آمریکا می باشد. از این رو در این مقاله قصد داریم راجع به قوانین موفقیت دکتر فیل صحبت کنیم. بیایید کمی بیشتر با دکتر فیل آشنا....