لینک سازی – اموزش لینک سازی داخلی و خارجی از 0 تا 100

چکیده مطلب : لینک سازی یکی از فرایند مهم در سئو و بهینه سازی وبسایت میباشد و یکی از مهم ترین فاکتور های گوگل و یکی از مهم ترین کار ها برای بهینه سازی سایت و سئو است  .در این مطلب ما شما را از 0 تا 100 با مباحث لینک سازی داخلی و  خارجی اشنا خواهیم کرد پس تا انتها همراه ما باشید....

لینک سازی – اموزش لینک سازی داخلی و خارجی از 0 تا 100

انواع لینک سازی لینک سازی به دو دسته تقسیم میشود : 1) لینک سازی داخلی  2)لینک سازی خارجی به لینک سازی که داخل خود سایت صورت بگیرد یعنی  لینک دادن از یک صفحه وب سایت به صفحه ی دیگر در ان وبسایت را لینک سازی داخلی گویند و به لینک سازی که سایت های دیگر به سایت....