مارکتینگ پلن یا برنامه بازاریابی چیست؟

مارکتینگ پلن چیست؟ مارکتینگ پلن یا برنامه بازاریابی یک برنامه عملیاتیست که برنامه تبلیغاتی یک شرکت را برای جذب سرنخ های فروش محصولات و خدمات و و رسیدن به بازار هدف شرکت را تبیین میکند.  برنامه بازاریابی یا Marketing Plan به عنوان یک نقشه راه، نحوه سازماندهی، اجرا و ردیابی راهبرد بازاریابی کسب و کار....