مارکت پلیس یا بازارگاه چیست

ظهور شبکه های اجتماعی و شکل گیری تجارت های مبتنی بر شبکه های اجتماعی(Social Commerce) به عنوان یک کاتالیزور در این راستا عمل نموده و بخصوص مدلهای C2C تجارت الکترونیک را به سرعت رشد داده است. فیسبوک، اینستاگرام و پیام رسان هایی مانند تلگرام گواهی بر این مدعاست که به عنوان بستر های بسیار مهمی....