مدیریت شخصی: حرفه فریلنسینگ خود را متمرکز سازید

مدیریت شخصی: حرفه فریلنسینگ خود را متمرکز سازید برای بسیاری از افراد تازه کار در حوزه فریلنسینگ، توانایی نظارت بر خود و خودگزینی در انجام کارها، به عنوان یک محرک پرانگیزه محسوب می‌شود. زمانی که شما قادر باشید تا به تصمیم‌گیری در مورد ساعت‌های کاری خود و گام برداشتن در مسیر کاری خود بپردازید، زندگی....