مزیت فریلنسر بودن ( کار در خانه)

مزیت فریلنسر بودن ( کار در خانه) اکثر فریلنسرها به شما خواهند گفت که یکی از لذت های کار در خانه، اجتناب از رفت و آمد و گیر کردن در ترافیک است. هیچ چیز بهتر از دانستن این نیست که زمانی که اکثر افراد در ترافیک سنگین گیر کرده اند، شما یک یا دو ساعت....