مشکلات کسب و کار و ۱۵ ترفند حرفه ای برای غلبه بر آن

چگونه بر مشکلات کسب و کار خود غلبه کنیم رهبران موفق هیچ وقت از کلمه شکست استفاده نمی کنند. اصلا آن ها هیچ گاه به شکست خوردن هم فکر نمی کنند. رهبران موفق و ثروتمند از بالا و پایین های زندگی و مشکلات کسب و کار خود درس های ارزشمندی می گیرند؛ اما هیچ وقت....