معرفی سایت های فریلسری برنامه نویسی ایرانی و خارجی

فریلنسر کیست؟  کسی که پروژه را بصورت غیر حضوری و در واقع از راه دور یا دورکاری در خانه یا هر جایی که است و بدور از کارفرما برای کارفرما انجام و تحویل می دهد و بابت آن هزینه را هم بصورت آنلاین دریافت می کند فریلنسر (Freelancer) گفته می شود. تعداد فریلنسرها روز به....