معرفی چند وب سایت خارجی برای طراحان فریلنسر

کار های گرفیکی معمولا پروژه ای هستند، البته هستند افرادی که به عنوان نیروی ثابت در شرکت ها فعالیت می کنند اما اگر طراحان بدانند که بیرون از آن محیط می توان چه درآمد های زیادی کسب کرد، قطعا به کار فریلنسری روی خواهند آورد. مهم نیست که شما در کدام حوزه ی گرافیکی کار....