معرفی ۵ کتاب قانون جذب برتر در دنیا

امروزه افراد بسیاری به مبحث قانون جذب علاقه دارند و سعی می کنند که با مطالعه در این زمینه دستورالعمل های موجود را در زندگی خود به کار ببرند. اگر در این حوزه مبتدی هستید و خیلی با آن آشنایی ندارید، به شرط وجود زمان کافی، مطالعه کتاب می تواند گزینه خوبی برای شروع باشد. در این....