موفقیت طولانی مدت به یادگیری این ۶ درس در اوایل شغل شما بستگی دارد

من وقتی ۱۸ سال داشتم کارم را شروع کردم. می دانستم که می خواهم کارآفرین شوم. بنابراین، من بیرون رفتم و سعی کردم شرکت خودم را راه اندازی کنم.  با مشقت فارق التحصیل شدم و در این راه درس های ارزشمندی نیز آموختم. خبر خوب برای من این است که من سخت ترین درس هایم....