میانگین درآمد فروشگاه اینترنتی چقدره؟

سود حاصل از فروشگاه اینترنتی چقدره؟  این یکی از اصلی ترین و شاید مهم ترین سوالاتی است که هر فردی که نیت دارد یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند آن را بررسی می کند. میانگین درآمد فروشگاه اینترنتی به معیارهای متفاوتی بستگی دارد. که اصلی ترین آن تلاش و پشتکار شماست. ما در نظر داریم....