میلیاردرها چه کسانی هستند

چه کسانی میلیاردر و ثروتمند می شوند دوستان عزیز قبل از هر چیزی باید به شما بگوییم که طرز فکر شما در مورد پول، بیش تر از هر عامل دیگری تعیین کننده است که چه مقدار از آن را می خواهید. و گرایش شما نسبت به پول روی احساسات و انگیزه شما اثرگذار خواهد بود.....