نحوه قرار گرفتن در گوگل دیسکاور

نحوه قرار گرفتن در گوگل دیسکاور آیا شما هم مالک کسب و کار یا بازاریاب هستید؟ آیا در جعبه ابزار بازاریابی شما، گوگل دیسکاور جایی دارد؟ هنوز هم Google Discover برای برخی از بازاریابان، ناشناخته است. ولی برخی دیگر، از آن برای رشد تجارتشان استفاده می‌کنند. دیسکاور منبع خوبی برای جذب ترافیک وب است. در....

نحوه قرار گرفتن در گوگل دیسکاور

 نحوه قرار گرفتن در گوگل دیسکاور آیا شما هم مالک کسب و کار یا بازاریاب هستید؟ آیا در جعبه ابزار بازاریابی شما، گوگل دیسکاور جایی دارد؟ هنوز هم Google Discover برای برخی از بازاریابان، ناشناخته است. ولی برخی دیگر، از آن برای رشد تجارتشان استفاده می‌کنند. دیسکاور منبع خوبی برای جذب ترافیک وب است. در....