نکات کلیدی برای بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک در رسانه‌های اجتماعی

نکات کلیدی برای بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک در رسانه‌های اجتماعی استراتژی‌هایی که شما در رسانه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌دهید می‌تواند به تعیین موفقیت یا شکست شما در یک کمپین بازاریابی آنلاین بیانجامد. بسیاری از مدیران رسانه‌های اجتماعی و صاحبان وب‌سایت‌ها به انجام تحقیقات مناسب و کافی نمی‌پردازند. آن‌ها اغلب منابع ارزشمند خود در زمان کار....