نکته هایی برای تبدیل شدن به آهنربای پول با استفاده از قانون جذب

دستیابی به قدرت مالی و به طور کلی تبدیل شدن به آهنربای پول مسئله ای است که بسیاری از ما آرزو می کنیم. اما بهتر است بگویم که رسیدن به این مهم از طریق قانون جذب امکان پذیر است. برای جذب ثروت شاید در نگاه اول مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی برای خود تصور کنیم، اما با استفاده از تکنیک....